Formularz zgłoszeniowy
October 25, 2017 YOUVENA

umiędzynarodowienie YOUVENA

W YOUVENA Aesthetic Medicine Educational Center mieliśmy przyjemność kształcić lekarzy, poza Polską oczywiście, ze Szwajcarii, Austrii, Anglii, Niemiec, Skandynawii, Rosji, a nawet Kanady. A już na początku stycznia będziemy gościć lekarza aż z Papui Nowei Gwinei. Umiędzynarodowienie od początku było jednym z elementów strategii YOUVENA. W zeszłym tygodniu odwiedziliśmy Wiedeń, w przyszłym udajemy się do Berlina. W jakim celu? Już wkrótce poinformujemy.