Formularz zgłoszeniowy

Program kursu:

Komunikacja w Zespole:

 • Unikalność zespołów (jak ją rozpoznać) i zasoby wnoszone przez pracowników do Twojej placówki.
 • Zasady i techniki komunikacji w zespole. Rola managera-lekarza w procesie komunikacji z personelem.
 • Efektywna komunikacja w pracy zespołowej. Bariery komunikacyjne – czyli dlaczego czasem trudno się porozumieć.
 • Gry budujące zespołowość – jak je wykorzystać? Teorie budowania zespołowości.
 • Style wchodzenia w konflikty. Źródła konfliktów w zespołach. Co zrobić, aby konflikt budował a nie niszczył?
 • Współodpowiedzialność za efekt – grajmy do jednej bramki. Co może zrobić manager-lekarz, aby stymulować współpracę, a nie rywalizację?
 • Myślenie systemowe o zespołowości. Czyli w jaki sposób członkowie zespołu oddziałują na siebie nawzajem.
 • Filtry w komunikacji – o tym jak nasze założenia wpływają na pracę w zespole.

 

Komunikacja z Pacjentem:

 • W jaki sposób pacjenci patrzą na siebie i innych? Metaprogramy, czyli psychologiczna typologia klienta wg Carla Gustava Junga.
 • Klient czy pacjent – praca po obu stronach relacji. Kto jest dobrym, a kto złym pacjentem?
 • Oczekiwania pacjentów – jakie trudności może napotkać lekarz w relacji z pacjentem?
 • Kto sprawia trudności – trudni pacjenci czy oni w ogóle istnieją?
 • Kluczowa rola lekarza w relacji z pacjentem. Czyli co takiego robisz, a czego nie robisz w relacji z pacjentem?
 • Dopasowanie przekazu do pacjenta. Czyli jak się zrozumieć nawzajem?
 • Zasady formułowania jasnych i zrozumiałych dla pacjenta informacji (wykorzystywanie prostych narzędzi do usprawniania komunikacji).
 • Obiekcje pacjentów i radzenie sobie z nimi.
 • Uważność, umiejętność aktywnego słuchania i tworzenie przestrzeni dla pacjenta.

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena szkolenia: 2 999 zł za osobę

ZAPISZ SIĘ

youvena_contact

Zdobywaj wiedzę na najwyższym poziomie