Formularz zgłoszeniowy

Zarządzanie placówką medyczną i personelem medycznym:

 • Przywództwo wyższego stopnia – nowoczesne ujęcie zarządzania, czyli jak z menedżera stać się przywódcą. Jak przestać zarządzać i zacząć przewodzić?
 • Jak dopasować własny styl przywództwa – sposoby wsparcia managera-lekarza do etapu rozwoju personelu medycznego. (dyrektywna i coachingowa informacja zwrotna-czyli w jaki sposób manager lekarz może odblokować potencjał pracowników)

Komunikacja z personelem medycznym:

 • Unikalność zespołów (jak ją rozpoznać) i zasoby wnoszone przez pracowników do Twojej placówki.
 • Współodpowiedzialność za efekt – grajmy do jednej bramki. Co może zrobić manager-lekarz, aby stymulować współpracę, a nie rywalizację?

Komunikacja z pacjentem:

 • W jaki sposób pacjenci patrzą na siebie i innych? Metaprogramy, czyli psychologiczna typologia klienta wg Carla Gustava Junga.
 • Kluczowa rola lekarza w relacji z pacjentem. Czyli co takiego robisz, a czego nie robisz w relacji z pacjentem?
 • Dopasowanie przekazu do pacjenta. Czyli jak się zrozumieć nawzajem?

Budowanie marki – misja, wizja, strategie marketingowe:

 • Stworzenie wizji idealnej Twojej placówki. Zobacz do czego dążyć…
 • Wizja idealnego właściciela-managera placówki medycznej. Kim jesteś, a kim chciałbyś się stać? Myślenie strategiczne.
 • Analiza rzeczywistości – model Kash oraz analiza SWOT (Zasoby vs Ograniczenia). Czego jest więcej? Z czego korzystać, a na co warto uważać w drodze do realizacji celów biznesowych?
 • Strategie Vonegutta – planowanie odwrotne. Jak od wizji i celu placówki medycznej przejść przez poszczególne etapy realizacji?

Czas trwania szkolenia: 9 godzin

Cena szkolenia: 1499 zł za osobę

ZAPISZ SIĘ

youvena_contact

Zdobywaj wiedzę na najwyższym poziomie